42 years of service

Klik hier

Na dat Eric Geerts zijn stageperiode heeft afgerond is hij bij Emiel Van den Broeck in dienst getreden. Nadat zoon Cis het bedrijf heeft overgenomen is hier ook niets aan veranderd. Na .. dienstjaren is Eric na een hele loopbaan bij Vleesgroothandel Van den Broeck met pensioen gegaan.

Keep in touch!

Fill in your e-mail address and we will keep you informed about our latest promotions.